Hoi, leuk dat je geïnteresseerd bent om lid te worden van Aikido Stichting Delft.
Om je aan te kunnen melden als lid hebben we wat gegevens van je nodig. Druk op 'Start' om te beginnen.
Start
 
Wat is je voornaam? *

 
Hoi {{answer_ILMOQl1XYqmc}}! Wat is je achternaam? *

 
Wat is je geboortedatum? *

 
Wat is je adres? *

 
Postcode? *

 
Woonplaats? *

 
Wat is je telefoonnummer? *

 
Evt. een tweede telefoonnummer?

(Bijvoorbeeld voor een tweede ouder of verzorger)
 
Even voor de zekerheid: {{answer_PVWjPLprPBDx}}

 
Wat is je bankrekeningnummer? *

 
Wanneer was je eerste les? *

(Als je dit niet meer weet, ongeveer is ook goed.)
 
Ik ben...

Als dit niet van toepassing is scroll je gewoon naar beneden.

 
Veiligheid

{{answer_ILMOQl1XYqmc}}, als er iets is wat we van je moeten weten zodat je veilig kan trainen kan je dit hieronder kwijt. Deze informatie wordt alleen met de leraren gedeeld, zodat zij weten hoe ze moeten handelen als er iets gebeurt.

Als er niets te melden is laat je het veld gewoon leeg.
 
Lichamelijke klachten

 
Geestelijke klachten

 
Medicijngebruik die invloed kan hebben op je evenwicht of concentratie.

 
Dat waren alle vragen. We vragen je alleen nog even om het volgende door te nemen voordat je het formulier verstuurt.

 
Aansprakelijkheid *

Met het versturen van het inschrijfformulier is het bij lid bekend dat het betreden van de dojo voor eigen risico is, waarbij noch de stichting, noch de docenten, noch enig lid van de stichting aansprakelijk gesteld kunnen worden voor opgedane blessures en daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook. Het is hem/haar bekend dat de stichting niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele beschadigingen (zoals bril e.d.) en diefstal van persoonlijke bezittingen. Tevens stemt hij in dat de gegevens verstrekt middels dit formulier opgeslagen worden in het ASD ledenbestand en gaat hij/zij akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals hier staan vermeld: http://www.aikidodelft.nl/contributie/

Indien het lid minderjarig is, is dit formulier gevuld en akkoord bevonden door ouder/verzorger.
Met het versturen van het inschrijfformulier is het bij lid bekend dat het betreden van de dojo voor eigen risico is, waarbij noch de stichting, noch de docenten, noch enig lid van de stichting aansprakelijk gesteld kunnen worden voor opgedane blessures en daaruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook. Het is hem/haar bekend dat de stichting niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele beschadigingen (zoals bril e.d.) en diefstal van persoonlijke bezittingen. Tevens stemt hij in dat de gegevens verstrekt middels dit formulier opgeslagen worden in het ASD ledenbestand en gaat hij/zij akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals hier staan vermeld: http://www.aikidodelft.nl/contributie/

Indien het lid minderjarig is, is dit formulier gevuld en akkoord bevonden door ouder/verzorger.
     
Bedankt voor het invullen van deze typeform
Maak nu je eigen typeform — het is gratis, makkelijk en mooi
Maak een <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform